<<< terug


Opleiding en werkervaring


Hieronder vind je het Curriculum Vitae van Bea Mulder.


opleidingen

1996-1997: Energetische vervolgopleiding; Itip (Zutphen)
1993-1996: Opleiding Toegepaste Integrale Psychologie; Itip (Zutphen)
1992-1993: "O & M" opleidingsmanagement; RUG (Groningen)
1984-1988: Academie voor Sociale- en Culturele Arbeid; ASCA (Groningen)
1972-1974: Havo (Groningen)
1967-1972: Mavo (Groningen)


trainingen

1997-heden: diverse opleidingen, studiegroepen, retraites gericht op ’spirituele psychologie’ en bewustzijnsontwikkeling; Itip (Zutphen), Kern van de Zaak (Cothen) en Hans Korteweg (Cothen)
januari 2000: lead auditor kwaliteitssystemen; BVQI (Rotterdam)
1992-1994:  "creatief denken" en "intuïtieve ontwikkeling"; Caduceus (Lieveren)


loopbaan en (werk)ervaring

1996-heden:    Eigen praktijk
Vanaf 1996 werk ik als lichaamsgerichte psychotherapeut. Ik begeleid mensen met vragen op persoonlijk-, werk- en/of relationeel gebied. Daarnaast begeleid ik mensen met psychosociale- en praktische hulpvragen, veelal bij hen thuis, in het kader van een persoonsgebonden budget (PGB).

In Itip-verband was ik in de periode 2000-2003 (co)begeleider van regionale energetische groepen, de energetische vervolgopleiding en de 1e jaars retraite van de 3-jarige opleiding.

1996-2005:    IB-Groep en Flexcel - Groningen
Kwaliteitsmanager van 1998 tot 2005 bij de directie Onderwijs Service (met 5 afdelingen) van de IB-Groep en bij Flexcel, de verkooporganisatie van de IB-Groep. Bij beide organisaties heb ik een kwaliteits-management-systeem volgens ISO 9001 ontwikkeld, implementeerd en laten certificeren. Werkzaamheden: projectleiding, coördineren, organiseren, plannen, initiëren, signaleren en overleggen.
Na het behalen van het ISO-certificaat kwam de nadruk te liggen op onderhoud en verbetering van het systeem en de bedrijfsprocessen. Activiteiten: uitvoeren in- en externe audits, rapporteren en adviseren over de efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsprocessen.

Accountmanager bij Flexcel (2000-2001). Verantwoordelijk voor de verkoop van diploma’s en andere waardepapieren aan het onderwijsveld in Nederland. Activiteiten: uitbrengen maatwerkoffertes, intermediair tussen opdrachtgevers, uitvoering en toeleveranciers, monitoren tevredenheid opdrachtgevers.

In 1996 ben ik bij de IB-Groep begonnen als medewerker telefonische klantenservice. Twee jaar lang gaf ik informatie, voorlichting en advies over wet- en regelgeving en procedures aan klanten (scholieren, studenten en ouders) van de IB-Groep.

1992-1995:    projecten
In het kader van een ISO certificeringstraject van Oving Projectinrichting BV - Groningen, heb ik directie en medewerkers geïnterviewd. En op basis daarvan de bestaande organisatie- en communicatieprocessen in kaart gebracht, functie-omschrijvingen opgesteld en verbeteracties geïnitieerd.

Bij IHN Groningen BV - Groningen heb ik in het kader van de opleiding O&M de functie opleidingscoördinator ontwikkeld. Activiteiten: coördinatie en organisatie interne bedrijfsopleidingen op basis van opleidingsplannen, adviseren en ondersteuning management en medewerkers en onderhouden contact met externe relaties.

1985-1992:   
Stichting Delta - Groningen
Als jongerenwerker was ik verantwoordelijk voor de buurtorganisatie voor jongeren o.a. in Vinkhuizen en de Tuinwijk. Kernactiviteiten: begeleiding jongeren, stagiaires en vrijwilligers; organisatie van wekelijkse- en grootschalige activiteiten en vakantiekampen; onderhouden contacten met leerplichtambtenaar, bureau voortijdig schoolverlaters, politie en schooldecanen.

1975-1985:    Kamer van Koophandel en Stichting Delta - Groningen
Als secretaresse werkte ik voor bestuur en team. Kernactiviteiten: voorbereiden en notuleren van vergaderingen, opstellen van brieven, notities en verslagen en archief-, documentatie- en registratiewerkzaamheden.


nevenactiviteiten
- bestuursfuncties koor "In Koor" (1997-1998), Badmintonclub Leek (1992-1994)
- medeorganisator 25-jarig jubileum Badmintonclub Leek (1991)
- organisator diverse stedelijke activiteiten voor jongeren (1985-1988), waaronder interculturele dag, playback-show, kanodag
- secretaris personeelsraad (in oprichting) Stichting Delta (1985-1988)
- begeleiding vakantiekampen voor "kansarme" jongeren bij Humanitas (1982-1986)


hobby’s
sporten, (berg/woestijn)wandelen, fietsen en ik houd van zingen en dansen