Praktische zaken


Verloop van een sessie
Voor elke sessie vraag ik je met een vraag of thema te komen waar je aan wilt werken. Wat er dan gebeurt... of we praten of stevig energetisch werken of juist op een zachte manier of meer meditatief, hangt af van wat er aan de orde is en wat jij nodig hebt.
Soms geef ik opdrachten mee naar huis; dat kunnen fysieke-, maar ook schrijf- of teken-opdrachten zijn.

Je kunt grofweg 3 peilers onderscheiden, die als rode draad door de sessies heen lopen:
- ervaren en verwerken
- bewustwording van je patronen, je verlangens en belemmeringen
- eigen maken en toepassing van nieuw en meer eigen gedrag


Persoonlijke begeleiding bij levensvragen
Ik werk niet met intakes. We gaan meteen aan het werk, zodat je mij en mijn manier van werken direct ervaart. Op basis van deze eerste sessie beslis je of je met mij verder wilt. Dan maken we een vervolgafspraak.

De frequentie van de sessies hangt af van jouw vraag, maar zal in het algemeen niet vaker dan eens per 14 dagen zijn. Na verloop van tijd wordt de tijd tussen de sessies langer. Een sessie duurt 60 tot 75 minuten.

Vooralsnog worden de kosten niet vergoed door ziektekostenverzekeringen. Wel kan er vergoeding plaatsvinden vanuit een persoonsgebonden budget. En in sommige situaties zijn de kosten aftrekbaar van de belasting. Afspraken die korter dan 36 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.


Persoonlijke begeleiding bij werk
Omdat het meestal de werkgever is die betaalt spreken we een traject af van 5, 10 of 15 sessies (al naar gelang de vraag/behoefte), waarin evaluatiemoment worden opgenomen.

Op basis van een intake maak ik, in samenspraak met jou, een plan. Hierin wordt je vraag/probleemstelling, het aantal sessies, de evaluatiemomenten en een kostenplaatje opgenomen. Eventueel vindt, met jouw goedkeuring, een (mondelinge of schriftelijke) terugkoppeling met de werkgever plaats.

Gaat je werkgever akkoord, dan maken we een afspraak voor een eerste sessie.